Jij doet er toe

Of je nu docent, conciërge, roosteraar, directeur, gastspreker, teamleider bent of een andere functie hebt: Jij draagt met je vakbekwaamheid bij aan goed en innovatief onderwijs. Je hebt bij Inholland daarom de ruimte om je professioneel en persoonlijk te blijven ontwikkelen. Zo kun je een krachtig rolmodel vormen voor onze studenten. Omgekeerd zijn onze studenten ook een rolmodel voor jou!

Omdat jij het verschil maakt, organiseren we evenementen om je uit te dagen en te inspireren. Hieronder zie je enkele voorbeelden. Vanwege corona kan dit jaar niet alles plaatsvinden, maar we doen ons best om online varianten aan te bieden. Soms Inholland-breed, soms op een van onze locaties.

Kijk op Iris voor nieuws over aanstaande evenementen op jouw locatie.

Kennisdeling

We doen hogeschoolbreed aan kennisdeling, bijvoorbeeld door het houden van inspiratiesessies en studiedagen. Ook organiseren we jaarlijks de Dag van het Onderwijs & Onderzoek. Dat is een dag waarop we discussiëren, dromen en filosoferen over het onderwijs en onderzoek van nu én de toekomst, aan de hand van een actueel thema. Ook reiken we dan de Wij Inholland award uit voor de Docent van het jaar. Ewald Edink, docent Chemie, is de nieuwste winnaar. In de video stellen we hem aan je voor.

Vitaliteit

Een goede balans tussen werk en privéleven is belangrijk. We staan bij Inholland daarom voor vitaliteit en beweeglijkheid, zoals beschreven in het Strategisch Personeelsplan 2016-2022. Zo organiseert Inholland elk jaar Vitaliteitsdagen voor alle medewerkers.

Opening collegejaar

We openen elk collegejaar officieel op een van de locaties van Inholland. Centraal staat dan een actueel thema binnen Inholland. Dit jaar openden we ons collegejaar online, met een live-uitzending vanuit Inholland Alkmaar. Centraal stond hoe studenten van Inholland multidisciplinair succesvol en innovatief werken aan maatschappelijke vraagstukken uit het werkveld. Én de finale van de 24 uurs Onderwijsbattle. Meer info vind je ook op inholland.nl/jaaropening. 

Locatie-events

Op iedere locatie van Inholland zijn er events. In Haarlem is er bijvoorbeeld elk jaar Show&Share, een dag voor en door collega’s met een inspirerend programma en workshops. Daarnaast doen vele gastsprekers onze hogeschool aan. Met hun deskundigheid en ervaring weten ze zowel studenten als collega's te bezielen. Speciaal voor collega's met (klein)kinderen brengt Sinterklaas een feestelijk bezoek aan de locaties, en natuurlijk laten we ook kerst en nieuwjaar niet ongemerkt voorbijgaan.

Via je locatie ontvang je jaarlijks nieuwsbrieven, lees daarin over evenementen en informatie over dit studiejaar.

Een inclusieve leer- en werkomgeving

Persoonlijk en dichtbij is kenmerkend voor onze cultuur. Dit sluit naadloos aan bij onze wens om inclusief te handelen. Dit betekent dat je mag zijn wie je bent, dat je je bij ons gewaardeerd voelt en jezelf kunt zijn in je werkomgeving.

Hoe we aandacht besteden aan een inclusieve organisatiecultuur hebben we verwoord in het Plan van aanpak Charter Diversiteit. Verder ondersteunen we diverse netwerken voor young professionals, leidinggevende vrouwen en LHBTI'ers en is er een Community of Practice Diversiteitsvraagstukken waar je je bij kunt aansluiten.