Diversiteit

Diversiteit zien wij als kracht, en blijft daarom continu op onze agenda

Wij zijn een brede hogeschool met toegankelijkheid voor iedereen hoog in het vaandel. Diversiteit – in talenten en interesses, in culturele achtergrond, maar ook in persoonlijke bagage – is een van onze krachten. Omdat we kunnen leren van elkaar. Wij doen recht aan alles wat studenten nodig hebben om hun talenten te ontplooien.

‘We moeten samenwerken aan een nieuw samen’

Diversiteit is een gegeven, een feit van waaruit je samen vertrekt en geen obstakel, gedoe of achterstand, geeft lector Machteld de Jong (Diversiteitsvraagstukken) in november aan tijdens haar lectorale rede. Haar rede is een pleidooi voor compassie, openheid en zorgvuldig naar jezelf luisteren en anderen. “Willen we een school en samenleving waarin iedereen zich welkom en thuis voelt en waarin talenten worden ontwikkeld, dan moeten we iets doen.” Met haar onderzoeksteam heeft De Jong al behoorlijk wat in gang gezet en tot stand gebracht. “Met projecten en deelname aan verschillende groepen willen we bewegingen creëren om diversiteit en aandacht voor diversiteit tot stand te brengen.”

‘Beladen onderwerpen in de klas? Creëer ruimte en ga het gesprek aan!’

Juist wel in de klas het gesprek aangaan over onderwerpen als geloof, seksualiteit, drugs en schulden, geeft Social Work-docent en stagecoördinator Janine Prins van Inholland Amsterdam aan in het artikel ‘Juf, ik wil niet naast een homo zitten’, in de Groene Amsterdammer over angst en afkeer in de klas. In het artikel buigen deskundigen zich over de vraag waarom er op school steeds minder vaak over moeilijke materie wordt gesproken en hoe je jongeren hun vooroordelen kunt laten kwijtraken.

Coming Out Day 'Dit is wie ik ben, take it or leave it'

“Bij Inholland moeten we laten zien dat je mensen hoort te accepteren zoals ze zijn, zonder te oordelen”, zegt Inholland-docent Jolanda Sepers, in het kader van de Nationale Coming Out Day op 11 oktober 2018. “Dat je mensen waardeert om wie ze zijn en wat ze kunnen, en dat als iemand daar anders over denkt, je daarover samen in gesprek kunt gaan. Zo benaderen we diversiteit niet als een probleem, maar als rijkdom!” Jolanda is getrouwd met Ellen, met wie ze een kind heeft. Ze vertelt waarom ze de Coming Out Day belangrijk vindt.


"LHBT’ers hebben veel vrijheid in ons land. Je kunt een relatie hebben en trouwen met iemand van hetzelfde geslacht. In veel andere landen is dat niet zo. Ook ik ervaar die vrijheid om te houden van wie ik wil. Mijn sociale omgeving maakt dat gemakkelijk. Maar als ik daarbuiten stap, merk ik weleens dat mijn leven niet voor iedereen zo gewoon is. Ik schrik daar niet van, maar het is niet prettig om te merken dat sommige mensen moeite hebben met het feit dat ik lesbisch ben. Daarom is het belangrijk dat we hierover in gesprek blijven met anderen en laten zien dat LHBT’ers een net zo veelomvattend leven hebben als ieder ander."

Inholland ondertekent Charter Diversiteit

Collegevoorzitter Jet de Ranitz ondertekent in oktober 2018 de Charter Diversiteit en zet daarmee een belangrijke stap in het streven naar meer diversiteit en inclusie binnen de hogeschool. Inholland is, na Hogeschool Rotterdam, de tweede hogeschool die de Charter Diversiteit ondertekent. Volgens De Ranitz is het een stok achter de deur, een middel om niet te preken maar te doen.


Als organisatie moet je nadenken over hoe je diversiteit vormgeeft, aldus De Ranitz. “Zoals je streven naar meer culturele diversiteit bij je personeel, als afspiegeling van je studentenbestand. Onderwijs is de maatschappij in het klein. Wij willen studenten afleveren die als professional competent omgaan met een superdiverse samenleving. Bij Inholland leer je met diversiteit omgaan. Dat vraagt iets van de studenten en van onszelf: dit vertaalt zich in ons gedrag, ons onderwijs en in het onderzoek dat we doen. Met ons handelen willen we een voorbeeld stellen voor professioneel gedrag dat wij willen bevorderen. We streven naar binding en een prettig studieklimaat, omdat we daarmee de kans op studiesucces vergroten.”