Voorwoord

Beste lezer,

Het gaat goed met Inholland! Met trots deel ik dan ook dit jaaroverzicht met je. Met de persoonlijke verhalen van onze studenten en collega’s laten we zien dat de aanpak van Inholland (#lerenisdurven) werkt: we hebben het lef om dingen anders te doen, door te zetten en zijn niet bang om fouten te maken. We leiden onze studenten op tot flexibele en veerkrachtige professionals die een bijdrage leveren aan een duurzame, gezonde en creatieve samenleving. Het Jaaroverzicht 2018 is een digitaal magazine en verschijnt tegelijkertijd met het officiële jaarverslag 2018. In 2018 is gekozen voor een midterm review van ons Instellingsplan. Zo heeft een panel Inholland bezocht en adviezen gegeven voor de te maken keuzes in de periode 2019-2022. In haar eindrapport is het panel positief over de ontwikkelingen bij Inholland. Het panel gaf met name complimenten over de sterke vooruitgang van Inholland, de verbinding tussen onderwijs en onderzoek. Onze aanpak ‘persoonlijk en dichtbij’ zien de panelleden overal terug. Het panel heeft ook een aantal aanbevelingen en verbeterpunten zoals het studiesucces en het verder professionaliseren van de onderwijsteams. De dilemma’s en uitdagingen die er zijn pakken we graag op. Een paar hoogtepunten uit het jaarverslag: in 2018 is de tevredenheid van studenten opnieuw toegenomen en behoren we tot de beste hogescholen van de Randstad, we hebben mooie resultaten behaald in de accreditaties van onze opleidingen en de stijgende lijn wordt in de buitenwereld opgemerkt en gewaardeerd. Bovendien hebben we ons 15 jarig bestaan gevierd met een mooi feest op onze Haarlemse vestiging; daarbij straalde ons eigen talent. Wij zijn trots op alles wat we afgelopen jaar hebben neergezet!

Ik wil iedereen bedanken voor zijn bijdrage hierin en nodig je van harte uit dit digitale magazine te bekijken. Met vriendelijke groet,

Het College van Bestuur

Jet de Ranitz

Huug de Deugd

Marcel Nollen