Studenten, docenten en het onderwijs maken studeren tot een succes

Studiesucces

De definitie van studiesucces is voor ons breder dan het aantal verstrekte diploma's. Bovendien is een diploma geen eindpunt, maar een startpunt voor een leven lang leren. Daarom investeren we onder andere in de kwaliteit van onderwijs en praktijkgericht onderzoek. In ons onderwijs zijn we persoonlijk en dichtbij. We kennen de student bij naam en bieden persoonlijke begeleiding die nodig is om succesvol de opleiding te doorlopen.

Instroom Verpleegkunde in de lift

Met opleidingen Verpleegkunde in Alkmaar en Amsterdam, ziet de hogeschool een duidelijke groei in het aantal eerstejaars en instromende studenten voor de zorgopleidingen. “Na jaren van bezuinigingen weten studenten nu weer dat er banen zijn te vinden in de zorg”, zegt teamleider Patricia Kaiser in een reportage van NH Nieuws. “We zien de lijn omhoog gaan en die lijkt ook de komende jaren te blijven stijgen gezien de interesse tijdens de laatste open dagen.”

'Beroep moet niet het belangrijkste motief zijn voor studiekeuze'

Wat er allemaal komt kijken bij het kiezen van een opleiding? Voor een studiekeuzespecial vroeg NRC Next het aan diverse deskundigen, waaronder Jeany van Beelen-Slijper, beleidsadviseur instroom en aansluiting bij Inholland Rotterdam en onderwijskundig onderzoeker aan de universiteit Leiden. Volgens haar moet een beroep niet het belangrijkste motief zijn voor de studiekeuze. „Waarom zou je iemand opzadelen met opleidingen in de techniek en ict als die daar niets mee heeft?”

Van Beelen-Slijper promoveerde vorig jaar mei aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) op haar onderzoek naar het studiekeuzeproces van juridische studenten van Inholland Rotterdam. In haar onderzoek “En wat kan ik dan later worden?” concludeert ze dat als bij aankomende studenten het toekomstige beroep de belangrijkste reden vormt voor de studiekeuze, het vrij waarschijnlijk is dat dit leidt tot teleurstellingen en studie-uitval.

„Op het moment dat een jongere kiest, is hij of zij een ander persoon dan als-ie is afgestudeerd. Een persoon ontwikkelt zich”, zegt ze tegen NRC. „Jongeren hebben vaak ook geen goede voorstelling van het beroep. De uitvallers waren afgegaan op televisieseries met advocaten of rechters.”

'Verkeerd beeld van de opleiding veroorzaakt uitval'

Meedoen aan oriëntatie-activiteiten in het hoger onderwijs reduceert volgens haar de kans op mislukking. „Ze moeten weten wat de studie inhoudt. Volgens alle onderzoeken is een studiekeuze gebaseerd op een verkeerd beeld van de opleiding oorzaak nummer één van de uitval.”

Professionalisering docenten

Cursussen, ontwikkelde methoden en werkvormen helpen docenten om het succes van hun studenten te vergroten. Denk aan manieren om effectiever te leren door de inzet van video. De Inholland-onderzoekslijn Teaching, Learning & Technology is daarin gespecialiseerd en ontwerpt activerende didactiek op dit gebied. Of denk aan een cursus gericht op het ontwerpen van ‘blended learning’, waarin docenten technologie leren in te zetten voor leren en lesgeven. Alle docenten doen sowieso het BKE-traject (Basis Kwalificatie Examinering). Daarin leren zij kritischer naar hun toetsen te kijken met als resultaat een hogere kwaliteit en verbetering van de examinering. Een ander professionaliseringsvoorbeeld is het didactisch coachingstraject, waarin docenten afscheid nemen van het klassieke zenden. In plaats daarvan stimuleren zij studenten zelf nieuwsgierig en kritisch op zoek naar informatie te gaan. In dit traject leren docenten vooral veel door elkaar feedback te geven.

Betere doorstroom mbo-hbo

Nog te veel studenten haken in eerste jaar van hun hbo-opleiding af vanwege een verkeerde keuze. Speciale keuzemodules helpen mbo’ers een goede keuze te maken voor hun toekomst. In samenwerking met andere hogescholen en ROC’s krijgen mbo’ers de uitnodiging om bij Inholland landelijk vastgestelde vaardigheden op te doen, zoals meestuderen, onderzoeksvaardigheden, literatuuronderzoek, samenwerken en reflecteren. Hierdoor hebben ze vast een voorsprong bij hun doorstroom naar het hbo. Inholland heeft onder andere mbo-doorstroomprogramma’s bij Social Work en de Pabo. Zo volgden de mbo'ers van ROC Mondriaan en mboRijnland (zie foto) een half jaar een programma om zich voor te bereiden op de Pabo en kregen daarna hun welverdiende 'doorstroomdiploma'.

“Doorzettingsvermogen, verantwoordelijk, doelgericht, gedreven, rustig, trots, zelfverzekerd en welbespraakt, die woorden zijn op jullie van toepassing. Jullie hebben alle toetsen gehaald en dat is echt superknap. Wij hebben er dan ook alle vertrouwen in dat jullie het goed gaan doen op de pabo”, aldus een van de betrokken docenten.