Maak je inschrijving compleet!

De februari-instroom gaat bijna van start. We willen je daarom vragen de inschrijving voor je opleiding zo snel mogelijk compleet te maken. Heb je dat al gedaan, dan zien we je begin februari bij het begin van jouw studie!

Inleveren diploma en cijferlijst

Het kan zijn dat je gevraagd wordt om een goed leesbare kopie van je diploma en/of cijferlijst te uploaden. Meestal worden deze gegevens al geverifieerd in Studielink, maar soms lukt dat niet bij onvolledige of foutief ingevoerde gegevens. Als Studielink de documenten niet kan verifiëren, dan krijg je het verzoek om de documenten te uploaden via Selfservice.

Wat moet ik zelf regelen?

Jij bent zelf verantwoordelijk om vóór 1 februari 2019 aan alle inschrijfvoorwaarden te voldoen. Na je aanmelding in Studielink heb je een mail ontvangen met informatie over de stappen die nodig zijn om de inschrijving compleet te maken.

In Selfservice vind je een overzicht van de voor jou geldende inschrijfvoorwaarden met daarbij de actuele status.

Digitale machtiging via Studielink

In Studielink moet je een digitale machtiging afgeven voor het collegegeld.

Hoe je dit doet kun je vinden op inholland.nl/digitalemachtiging. Met de collegegeldwijzer kun je berekenen welk vorm en hoogte van collegegeld voor jou van toepassing is.

Collegekaart en bewijs van inschrijving

Als je dossier compleet is, ontvang je van Inholland eerst een e-mail waarin staat dat je aan de inschrijfvoorwaarden hebt voldaan. Vervolgens ontvang je per post je collegekaart en je bewijs van inschrijving. Voor jouw collegekaart kun je een pasfoto uploaden. Heb je dit ontvangen dan is je inschrijving compleet en kun je in februari starten met je opleiding.

Vragen? WhatsApp ons!

Heb je vragen over je aanmelding en het inschrijfproces? Neem dan contact op met de Centrale Studentenadministratie via: csa@inholland.nl of 0900 464 655 263. Je kunt ook je vragen stellen via WhatsApp (06 2111 5555).