2019

Jaaroverzicht

Voorwoord

Met de Kwaliteitsafspraak komen extra middelen vrij om deze visie te verwezenlijken en daarmee voor onze studenten zichtbare verbeteringen te realiseren.

Beste lezer, Hoewel de wereld er op dit moment heel anders uit ziet, kijken we terug op het jaar 2019 dat voor ons een mooi jaar was. Er zijn goede resultaten behaald, zowel als het gaat om ons onderwijs als ons onderzoek. Het was ook het jaar waarin we vanuit het ministerie van Onderwijs toestemming hebben gekregen voor onze Kwaliteitsafspraak voor de komende jaren. Daar zijn we erg blij mee. Dit plan en de bijbehorende visie ‘De Inholland-professional' zorgen voor veel positieve energie in de organisatie. Met de Kwaliteitsafspraak komen extra middelen vrij om deze visie te verwezenlijken en daarmee voor onze studenten zichtbare verbeteringen te realiseren. Zo investeren we in vernieuwing van het onderwijs en gebruiken wij de middelen om bijvoorbeeld nieuwe living labs en kenniswerkplaatsen op te starten. Nadrukkelijk hebben we ook studenten gevraagd wat zij belangrijk vinden en maken we geld vrij voor een fonds waarbij studenten voorstellen kunnen doen om zich te kunnen ontplooien. De investeringen dragen bij aan ons doel om met onderwijs en onderzoek bij te dragen aan een duurzame, gezonde, creatieve samenleving, vanuit een brede blik waarbij de mens centraal staat. Dit doen wij door toekomstige Inholland-professionals op te leiden die succesvol kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Dit plan en de bijbehorende visie ‘De Inholland-professional' zorgen voor veel positieve energie in de organisatie.
De investeringen dragen bij aan ons doel om met onderwijs en onderzoek bij te dragen aan een duurzame, gezonde, creatieve samenleving, vanuit een brede blik waarbij de mens centraal staat.

Hoe wij dit doen laten we zien in dit jaaroverzicht aan de hand van verhalen van onze studenten en collega’s. Het zijn voorbeelden die laten zien dat onze #lerenisdurven-aanpak werkt. Want van fouten kun je leren, we zetten door en we hebben het lef om dingen anders te doen. Dat dat nodig is blijkt anno 2020 waarin we opeens door de coronacrisis gedwongen zijn om in korte tijd op grote schaal te switchen van offline naar online onderwijs. Het laat zien dat we ook in onzekere tijden in staat zijn om innovatief in te spelen op ingrijpende veranderingen. Wij zijn ongelooflijk onder de indruk van de wijze waarop onze organisatie dit oppakt en hoe studenten en collega’s samen de hogeschool opnieuw uitvinden. We weten elkaar weten vast te houden en ons motto ‘persoonlijk en dichtbij’ eer aan te doen. Dit geeft ons het vertrouwen dat we met elkaar ook de komende jaren vervolgstappen kunnen zetten en onze ambities verder kunnen realiseren. We nodigen je van harte uit om dit online jaaroverzicht te bekijken. Onze dank en trots gaat uit naar al onze studenten en collega’s die dit hebben waargemaakt. Het College van Bestuur Huug de Deugd, Mieke van den Berg en Hans Jansen