De gezonde samenleving

Wij streven naar een gezonde samenleving waarin de mens centraal staat

Wij zien een samenleving voor ons waarin iedereen een zo gezond mogelijk en sociaal betekenisvol leven heeft. Waarin iedereen meetelt, mensen steun krijgen als dat nodig is en verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf én elkaar. Kortom: een gezonde samenleving waarin de mens centraal staat.

‘Empowerment is geen spierballentaal’

Lilian Linders is in september begonnen als lector Empowerment en Professionalisering Sociaal Domein. Met praktijkgericht onderzoek wil de socioloog en filosoof de blik van het sociaal domein weer op de mensen richten. “Het is belangrijk dat je als sociaal werker kijkt naar alle rollen die een persoon inneemt. Iemand is niet alleen maar cliënt. Maar die persoon is misschien ook een vader, moeder, vrijwilliger of professional. Als je zo kijkt kun je de zorg en ondersteuning veel effectiever inzetten.”

Studeren én werken aan betere zorg bij Zonnehuisgroep Amstelland

Een ideale plek om het vak van verpleegkundige te leren is het Leer- en Innovatie Netwerk (LIN) bij Zonnehuisgroep Amstelland. Het LIN is een samenwerking tussen de zorginstelling en de Inholland-onderzoekslijn Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen. In een woonvoorziening voor dementerende ouderen werken studenten Verpleegkunde van Hogeschool Inholland samen met medestudenten en medewerkers van de instelling aan innovatieve projecten en vraagstukken uit de organisatie. Dit om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en de bewoners een zo gezond mogelijk leven te laten leiden en een betekenisvol sociaal leven. Hoe dat in zijn werk gaat vertelt verpleegkundestudent Linda Gankema.

Tandenpoetsen met je smartphone

Om de mondverzorging en -hygiëne van jongeren met een vaste beugel te verbeteren, deed Janneke Scheerman van de Inholland-onderzoekslijn GGZ-Verpleegkunde promotieonderzoek. Centraal in het onderzoek stond de ontwikkeling én evaluatie van de WitGebit-app. De app helpt beugeldragers hun ‘tandplaque-niveau’ en hun fluoridegebruik in de gaten te houden. Ook heeft de app een timer voor het tandenpoetsen.


Het ‘mondzorgprogramma’ kwam tot stand met behulp van Intervention Mapping. Dit is een beslissingsprotocol dat richtlijnen en werkdocumenten biedt om stapsgewijs, op basis van wetenschappelijk bewijs, gezondheidsprogramma's te ontwikkelen en te implementeren. Naast haar rol als onderzoeker is Janneke Scheerman docent bij de opleiding Mondzorgkunde. Ook is zij betrokken bij (inter)nationale onderzoeksprojecten ten aanzien van mHealth, gedragsverandering en mondzorg.

RAAK-subsidie voor onderzoek röntgenstraling en zwangere vrouwen

Om zwangere vrouwen beter voor te lichten over de gevolgen van radiologische verrichtingen voor het ongeboren kind, zoals het nemen van röntgenfoto’s of een CT-scan, is een up-to-date leidraad nodig voor medisch beeldvormende en bestralingsdeskundigen (mbb’ers) en aanvullende scholing. Om dit te bewerkstellingen kregen de MBRT-opleidingen van Hogeschool Inholland, Hanzehogeschool Groningen en de Fontys Paramedische Hogeschool een subsidie van 300.000 euro voor het onderzoeksproject Röntgenstraling En Vrouwen In VErwachting (REVIVE).

Er bestaat ongerustheid onder zwangere vrouwen over de gevolgen voor het ongeboren kind bij de radiologische verrichtingen die zij soms moeten ondergaan. Die onrust wordt aangewakkerd, onder andere door verschillen in praktijkvoering tussen ziekenhuizen en tussen de mbb’ers die de onderzoeken uitvoeren, die bovendien onvoldoende kennis hebben over het onderwerp. Het project richt zich op de ontwikkeling van een praktische leidraad voor mbb’ers met veel aandacht voor risicocommunicatie én een e-learningmodule voor bij- en nascholing van mbb’ers.

De nieuwe sociaal werker staat naast de mensen

Werken en leren in zorg en welzijn verandert en vernieuwt continu. Met de vernieuwde opleiding Social Work speelt Hogeschool Inholland hierop in om ándere sociaal werkers op te leiden. Kritische brede opgeleide professionals die over kennis, vaardigheden en een houding beschikken om zich in te zetten voor een gezonde samenleving waarin iedereen mee kan doen. In de opleiding leren studenten zich daarom in te zetten voor een samenleving waarin mensen kunnen verschillen, maar altijd gelijkwaardig zijn. Het vernieuwde curriculum ging van start per 1 september 2018.