Voorwoord

Beste lezer,


Het gaat goed met Inholland. En daar zijn we trots op! Met dit jaaroverzicht nemen we je graag mee in de ontwikkelingen en resultaten van 2018. Tevens het jaar waarin we ons 15-jarig bestaan vierden sinds de fusie (onze oudste rechtsvoorganger is in 1886 opgericht, dus eigenlijk zijn we 133 jaar oud).


Met de persoonlijke verhalen van onze studenten en collega’s laten we zien dat de aanpak van Inholland (#lerenisdurven) werkt: we hebben het lef om dingen anders te doen, door te zetten en zijn niet bang om fouten te maken. De resultaten liegen er niet om. Op bijna alle in ons Instellingsplan genoemde indicatoren zien we een gestaag stijgende lijn. De tevredenheid van studenten is opnieuw toegenomen en we halen mooie resultaten in de accreditaties van onze opleidingen. Iets dat ook in de buitenwereld niet onopgemerkt is gebleven, want de waardering is er zeer zeker.


Maar we blijven kritisch en staan open voor feedback, omdat we zelf vinden dat het altijd beter kan. Daarom hebben we in 2018 ons Instellingsplan door een panel laten reviewen. We kregen complimenten over de sterke vooruitgang en de verbinding tussen onderwijs en onderzoek. Ook de aanpak ‘Persoonlijk en dichtbij’ kwam goed naar voren. Daarnaast gaf het panel ons een aantal aanbevelingen en verbeterpunten. Zo mag onze inhoudelijke profilering (duurzaam, gezond en creatief) worden versterkt – in dit jaarverslag brengen we alvast enkele mooie voorbeelden in beeld. Daarnaast kregen we het advies om een vervolgstap te zetten in onze onderwijsvisie, voortbordurend op de best practices die er al zijn op het vlak van studiesucces. Dit hebben we ter harte genomen en een centrale plaats gegeven in ons voorstel voor een Kwaliteitsafspraak dat in 2019 wordt beoordeeld.


We hebben er alle vertrouwen in dat we met elkaar de komende jaren vervolgstappen kunnen zetten en onze ambities verder kunnen realiseren. We nodigen je van harte uit om dit online jaaroverzicht te bekijken. Onze dank en trots gaat uit naar al onze studenten en collega’s die dit hebben waargemaakt.


Met vriendelijke groet,


Het College van Bestuur

Jet de Ranitz

Huug de Deugd

Marcel Nollen


P.S. Benieuwd naar alle cijfers? Bekijk het officiële Jaarverslag 2018.