Studenten aan zet

Onze studenten zetten zich actief in om zich te ontwikkelen tot succesvolle professionals van morgen. Studenten pakken zelf de regie om een fijne en inspirerende omgeving te creëren om te studeren. Voor en door studenten, begeleid door Inholland. Hierbij vinden we het belangrijk om sociale cohesie te versterken, met focus op studentbetrokkenheid, binding en welzijn.

Studentenwelzijn voorop in het Studentsucces Centrum

Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen de kans krijgt om een succes van zijn of haar studie te maken, hebben we in 2020 het Studentsucces Centrum (SSC) uitgerold. Ingericht per Inholland-locatie is het een fysieke en digitale ontmoetingsplek voor en door studenten, waar studentbuddy’s hun medestudenten coachen en helpen bouwen aan een studentencommunity.

Studentenwelzijn voorop in het Studentsucces Centrum

Via het SSC kunnen studenten profiteren van een breed aanbod aan workshops en trainingen op het gebied van studievaardigheden en sociale activiteiten. Het is een laagdrempelige plek die bijdraagt aan het studentenwelzijn en aan de sociale cohesie binnen onze vestigingen. Het SSC staat in nauw contact met onze opleidingen en ons onderzoek, waaronder de onderzoekslijn Studiesucces en de onderzoekslijn Empowerment en Professionalisering.

Deze video is ontwikkeld om het SSC uit te kunnen leggen aan en onder de aandacht te brengen van studenten van Inholland.

Studenten Initiatieven Fonds (SIF)

Studenten die graag iets willen organiseren voor hun klas, opleiding of de hele school kunnen bij ons sinds 2020 terecht bij het Studenten Initiatieven Fonds. Zo kunnen zij zélf een belangrijke bijdrage leveren aan een aantrekkelijke, inspirerende en effectieve leeromgeving. Denk aan workshops, masterclasses of bedrijfsbezoeken.

Studenten Initiatieven Fonds (SIF)

Een van de eerste successen was het online studenten-event Onbeperkt Studeren over studeren in coronatijd, met BN’er Valerio Zeno als host. Met het SIF willen we studenten en afgestudeerden een extra en merkbare impuls geven aan de kwaliteit van het onderwijs. Studenten investeren tijd, energie en geld in hun eigen ontwikkeling gericht om succesvol te functioneren in de maatschappij. Hier kan het fonds ze bij helpen.

De studentmedewerkers van het SIF hebben een welkomstvideo gemaakt in samenwerking met Inholland-studenten die een filmminor volgden.

‘Ik vind het heel leuk en leerzaam om mijn medestudenten aan te sporen goede ideeën in te dienen bij het SIF. Op deze manier kan ik mijn eigen steentje bijdragen aan ons onderwijs en de hogeschool.’

Isis Jonker SIF-medewerker Inholland Den Haag en eerstejaarsstudent International Creative Business