Leergemeen­schappen

Leren doe je niet alleen

We ontwerpen en maken onderwijs waarbij studenten samenwerken met elkaar, met docenten, met onderzoekers en met professionals uit het werkveld. Deze leergemeenschappen variëren per context maar zijn altijd gericht op samen leren, onderzoeken en innoveren. We ondersteunen de leergemeenschappen actief door coaching en goede facilitering, waardoor iedereen een sterkere binding voelt en effectiever leert.

Studenten ontwerpen oplossingen om Huisduinen te verduurzamen

Hoe maak je een dorp zelfvoorzienend en volledig duurzaam? Het Noord-Hollandse Huisduinen gaat ervoor en nodigde studenten van diverse opleidingen van Inholland uit om ter plekke mee te werken aan deze ambitie. Samen met mbo-studenten, bedrijven en inwoners maken zij plannen op maat.

“Dit is het leukste klaslokaal van Nederland”, zo noemde een van de studenten hun eerste kennismaking met het dorp aan zee.

Studenten ontwerpen oplossingen om Huisduinen te verduurzamen

Studentadviseurs ondersteunen de Pabo

Studentadviseurs Melanie Lentz en Tim Appel hebben in 2020 een belangrijke rol gespeeld bij de Pabo. In dienst van het domein Onderwijs en Innovatie leverden ze een bijdrage aan de accreditatie van de Pabo en ontwikkelden ze interventies om studentbetrokkenheid te vergroten. Een mooi voorbeeld van een leergemeenschap waarin studenten samen met de opleiding het onderwijs vormgeven en van elkaar leren.

Actieacademie

Actieacademie verbindt het beroepsonderwijs met een veranderende beroepspraktijk, en andersom. We zijn een ‘maatschappelijke’ werkplaats waar studenten Social Work samen met belanghebbenden aan actuele stedelijke vraagstukken kunnen werken. Belangrijke uitgangspunten zijn: een integrale benadering, het denken vanuit het perspectief van belanghebbenden en samen en al doende leren. Onderzoekend onderwijs en vraagstukgericht werken zijn de pijlers waarop onze aanpak is gebaseerd. Samen met onze partners, zowel binnen als buiten het onderwijs, werken wij aan een gezonde samenleving.

Actieacademie