Richard Oerlemans

Ontwikkelen vanuit de beroepspraktijk

Onze Inholland kernwaarde ‘persoonlijk en dichtbij’ vormt een belangrijk kenmerk van ons onderwijs in onze regio dat we verder willen versterken. Vanuit onze kracht dat we ons in Alkmaar thuisvoelen doordat we elkaar kennen, elkaar respecteren en samenwerken, zien we dat studenten en regionaal werkveld elkaar voortdurend ontmoeten in de regio en op onze campus. Dit legt ook de basis voor onze studenten om zich te ontwikkelen vanuit actuele en authentieke vraagstukken uit de beroepspraktijk.

Begeleiding van studenten binnen het geheel van de leergemeenschap is daarbij essentieel. We willen dat studenten ervaren dat hun inspanningen relevant zijn voor de rol die zij straks als professionals vervullen. We willen dat onze afgestudeerden succesvol zijn als professionals in de maatschappij en we richten ons onderwijs daarop in. Onze studieverenigingen en studentenvereniging zijn van grote waarde, niet alleen voor de sociale cohesie, maar ook voor de verbinding tussen actieve studenten, beroepenveldpartners en de organisatie van de hogeschool. Daar waar een stabilisering van de studenteninstroom werd verwacht zien we een mooie groei bij bijna alle opleidingen. In combinatie met een goede studenttevredenheid, die we verder willen vergroten, legt dit de basis voor onze inspanningen. We willen de dienstverlening in de keten met elkaar verder harmoniseren en verbeteren. Vanuit het perspectief van de student en met studenten kijken we samen naar onze processen. Trots zijn we op wie we zijn, op onze groei en de betrokkenheid met onze studenten. Voortdurend werken wij met veel elan aan een nog sterkere verbinding tussen studenten, collega’s en werkveldpartners waarbij iedereen zijn of haar talenten ontdekt en ontwikkelt.

Richard Oerlemans Vestigingsdirecteur Hogeschool Inholland Alkmaar

image