Gebouw C

Studenten, docenten en bedrijven ontmoeten elkaar hier en werken samen aan de innovaties van de toekomst. Start-ups of doorgewinterde ondernemers kunnen hier in het pand een ideale plek voor hun bedrijf vinden. Hoe kan Gebouw C ons helpen bij de uitdagingen die wij hebben als het gaat om samenwerkingen in de regio en het stijgend aantal studenten op onze locatie?

“Ik ben trots op het Innovatielab in Gebouw C”, zei Inholland-collegelid Huug de Deugd tijdens de opening vorige week donderdag. “Hiermee hebben we een podium gecreëerd waar we samen met studenten, bedrijven en andere kennisinstellingen kunnen experimenteren en innoveren. Een ruimte waar fouten maken onderdeel is van het leerproces. Je kunt alleen maar tot grote hoogte komen door te vallen en opstaan. Ons motto is dan ook ‘Durf te leren!”

- Huug de Deugd, collegelid Hogeschool Inholland

CASE


Opening Innovatielab

Het Innovatielab is een plek waar studenten en bedrijven, en ook (docent)onderzoekers kunnen werken aan projecten. Met ruimte voor testopstellingen, er kunnen prototypes worden gebouwd of om te werken op één van de flexwerkplekken. Mark Wokke, beheerder van het lab, is blij dat het Innovatielab er is. “Het idee is letterlijk op de werkvloer ontstaan. De huidige ruimtes om met studenten vanuit verschillende studierichtingen te werken werd te krap.”

VOORBEELD


TerraTechnica

Binnen TerraTechnica verbinden wij vraaggestuurd onderwijs, toegepast onderzoek en ondernemerschap met de ambitie om hét expertise- en innovatieplatform van Nederland voor duurzame energietechnologie te worden. TerraTechnica geeft studenten de kans om ervaring en kennis op te doen in een breed netwerk en om te werken aan interessante duurzame energie projecten bij top-of-the-bill bedrijven in de regio.