Digitalisering

Collega’s van alle afdelingen hebben te maken met digitalisering. Dit leidt tot een aantal aandachtspunten, van ondersteuning vanuit de diensten tot activerende werkvormen. In 2019 is al het onderwijs- en leermateriaal overgezet naar Moodle.

“Moodle is voor studenten visueel aantrekkelijk. En omdat de interactie vooral binnen Moodle plaatsvindt is er in de klas veel meer ruimte voor verdieping.”

- Docenten

VOORBEELD


Moodle implementatie

Om het nieuwe Leermanagementsysteem (LMS) Moodle extra onder de aandacht te brengen, zijn nu ook introductievideo’s voor docenten en studenten beschikbaar. Vanaf volgend studiejaar 2019-2020 vervangt Moodle alle andere leermanagementsystemen, zoals Blackboard, en werkt iedereen met één gebruiksvriendelijk systeem.