Mensen maken onze school

Of je nu docent, conciërge, roosteraar, directeur, gastspreker, teamleider bent of een andere functie hebt: Jij draagt met je vakbekwaamheid bij aan goed en innovatief onderwijs. Je hebt bij Inholland daarom de ruimte om je professioneel en persoonlijk te blijven ontwikkelen. Zo kun je een krachtig rolmodel vormen voor onze studenten.


Omdat jij het verschil maakt, organiseren we evenementen om je uit te dagen en te inspireren. Soms Inholland-breed, soms op een van onze locaties. Hieronder zie je enkele voorbeelden. Kijk op Insite voor nieuws over aanstaande evenementen op jouw locatie.

Kennisdeling

We doen hogeschoolbreed aan kennisdeling, bijvoorbeeld tijdens de Dag van het Onderzoek, inspiratiesessies en studiedagen. In de video hiernaast lichten we de Dag van het Onderwijs uit. Dat is een dag waarop we discussiëren, dromen en filosoferen over het onderwijs van nu én de toekomst, aan de hand van een actueel thema. Ook worden dan de Wij Inholland awards voor de docent en het team van het jaar uitgereikt.

Vitaliteit

Een goede balans tussen werk en privéleven is belangrijk. We staan bij Inholland daarom voor vitaliteit en beweeglijkheid, zoals beschreven in het Strategisch Personeelsplan 2016-2022. Zo organiseert Inholland elk jaar Vitaliteitsdagen voor alle medewerkers. Neem eens deel aan onze workshops rond die thema's, doe een health check of stresstest, of geniet samen met je collega's van een lunchwandeling.

Opening collegejaar

We openen elk collegejaar officieel op een van de locaties van Inholland. Centraal staat dan een actueel thema binnen Inholland. Voor het collegejaar 2018-2019 was dit 'Creative Future'. Naast toespraken van ons College van Bestuur zijn er inspirerende gastsprekers. Bovendien wordt de Wij Inholland Award aan onze studenten uitgereikt. Zo geven we met elkaar het startschot voor het nieuwe collegejaar.

Locatie-events

Op iedere locatie van Inholland zijn er events. In Haarlem is er bijvoorbeeld elk jaar Show&Share, een dag voor en door collega’s met een inspirerend programma en workshops. Daarnaast doen vele gastsprekers onze hogeschool aan. Met hun deskundigheid en ervaring weten ze zowel studenten als collega's te bezielen. Speciaal voor collega's met (klein)kinderen brengt Sinterklaas een feestelijk bezoek aan de locaties, en natuurlijk laten we ook kerst en nieuwjaar niet ongemerkt voorbijgaan.